Rode draad: Vakmanschap

Vakmanschap: een rode draad voor de Avond van de Maakindustrie

Al decennia lang spreken we in de technische sectoren – de maakbedrijven – over een tekort aan en het belang van goed geschoolde vakmensen. De afgelopen tijd zijn arbeidsmarkt, vakmanschap, onderwijs en aanverwante thema’s steeds vaker een belangrijk openlijker onderwerp van gesprek. Het is duidelijk dat deze thema’s door ondernemers als zeer belangrijk worden gezien. Bedrijven met technische geschoolde vakmensen zijn cruciaal voor een innovatief en krachtig economisch klimaat in Nederland.

Onmisbaar

Voldoende vakmensen, die goed en passend zijn opgeleid, zijn onmisbaar. In het beroepsonderwijs moet daarom meer aandacht worden besteed aan beroepsvaardigheden, zodat leerlingen na hun opleiding kunnen instromen in maakbedrijven. Concurrerend blijven in een dynamische (internationale) markt, maakt hoogwaardig, kennisintensief en onderscheidend vakmanschap met aandacht voor duurzame inzetbaarheid noodzakelijk.

Op 29 augustus wordt het programma van de Avond van de Maakindustrie met ‘vakmanschap’ doorregen. Alle onderdelen worden aan het belang van goed vakmanschap gekoppeld.

Avond van de Maakindustrie is een event van