Key note

prof. dr. J.H. (Harry) Garretsen

Is sinds 2008 hoogleraar International Economics & Business aan de RuG.

Daarnaast is hij directeur van In the LEAD, het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van  de effectiviteit leiderschap.

Naast een lange academische carrière, zoals onder andere blijkt uit zijn aanstelling als fellow aan de Universiteit van Cambridge en eerdere hoogleraarsbenoemingen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht, heeft hij zich ook altijd actief bezig gehouden met economisch beleid en beleidsadvisering. Zo werkte hij bij De Nederlandsche Bank, was hij van 2004-2014 plv. Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER) en jarenlang lid van de Raad van Advies en eveneens academic partner van het Centraal Planbureau (CPB).

RUG
LinkedIn